Hiệp hội chuyên ngành

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

By on 26/02/2022

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) là tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hội được thành lập theo Quyết định số 2453/QĐ-BNV ngày 31 tháng […]

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Hội Chăn nuôi Việt Nam

By on 26/12/2021

Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) được thành lập theo Quyết định số 127 ngày 19 tháng 4 năm 1991 của Chính phủ, là tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn nhất và được thành lập sớm nhất của ngành chăn nuôi và thú y, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2017 Hội […]

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

By on 26/08/2021

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (Vietnam Organic Agriculture Association – gọi tắt là VOA) thành lập vào ngày 22/05/2012. Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động […]

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam

By on 26/11/2020

Hiệp Hội Rau Quả Việt Nam (Vietnam fruit and vegetables Association – gọi tắt là VINAFRUIT) được thành lập từ tháng 3/2001 tại Việt Nam, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp các doanh nghiệp, các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh […]

Hiệp hội Điều Việt Nam

Hiệp hội Điều Việt Nam

By on 26/10/2020

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vietnam Cashew Association – gọi tắt là VINACAS) được thành lập vào năm 1990 theo Quyết định số 346 NN -TCCB/QĐ ngày 29 tháng 11 năm 1990 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). VINACAS là tổ chức […]