Đơn vị thực hiện

Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI)

Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI)

By on 21/08/2020

viri.org.vn Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) là tổ chức hàng đầu tại Việt Nam làm việc vì sự phát triển bền vững của các ngành nghề nông thôn và cải thiện cuộc sống của những người yếu thế một cách bền vững. Với 20 năm hoạt động, […]

Trung tâm Nghiên cứu tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS)

Trung tâm Nghiên cứu tư vấn Sáng tạo và Phát triển bền vững (CCS)

By on 21/08/2020

www.ccspin.org Từ tháng 9/2013 tới tháng 3/2014: CCS được chính thức thành lập vào ngày 3/9/2013 nhằm duy trì và tiếp nối thành công của dự án Đổi mới Sản phẩm Bền vững (SPIN: http://www.switch-asia.eu/projects/spin-vcl/). Dự án SPIN được tài trợ bởi Liên minh châu Âu từ năm 2010 đến 2014, nằm trong chương trình SWITCH-ASIA […]

Công ty TNHH Funzilife Oy (FUNZI)

Công ty TNHH Funzilife Oy (FUNZI)

By on 20/08/2020

www.funzi.fi Tại Funzi, chúng tôi hình dung ra một thế giới hòa bình, nơi mọi người có thể sống hạnh phúc và khỏe mạnh, đồng thời có những sinh kế bền vững và có ý nghĩa. Funzi được thành lập vì chúng tôi muốn sử dụng kiến thức độc đáo của mình trong kinh doanh […]

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn  (VNCPC)

Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn (VNCPC)

By on 20/08/2020

vncpc.org Năm 1998, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) được thành lập theo khuôn khổ dự án US/VIE/96/063 do Chính phủ Thụy Sĩ (thông qua Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ – SECO) tài trợ. Dự án này do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) điều hành và […]