GIỚI THIỆU DỰ ÁN

By on 20/09/2020

Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam Ở nhiều quốc gia, nông nghiệp sinh thái và thương mại công bằng đang nổi lên như một chiến lược phát triển nông nghiệp đầy hứa hẹn, nhất là đối với các kế hoạch […]