Tài liệu dự án

Các nguyên tắc chung và tiêu chuẩn quản lý Hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Các nguyên tắc chung và tiêu chuẩn quản lý Hệ thống sản xuất nông nghiệp hữu cơ

By on 17/03/2023

HỆ THỐNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ Các nguyên tắc chung & tiêu chuẩn quản lý 

Gạo hữu cơ Sepon – Vươn tới tầm cao mới

Gạo hữu cơ Sepon – Vươn tới tầm cao mới

By on 25/04/2022

Trải qua hơn 48 năm phát triển, Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (SEPON) đã có những bước trưởng thành vượt bậc, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững. “Kinh doanh vì người nghèo” là […]

Chia sẻ tri thức về tài chính xanh của Dự án Eco-Fair

Chia sẻ tri thức về tài chính xanh của Dự án Eco-Fair

By on 22/04/2022

Nhằm mục tiêu chia sẻ tri thức, lan toả các kết quả của dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm sinh thái công bằng ở Việt Nam” (dự án Eco-Fair) do Liên minh Châu Âu – chương trình Switch Asia do EU-Switch Asia tài trợ, dự án Eco-Fair đã phối hợp […]

KHÓA 1.4 CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN

KHÓA 1.4 CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN

By on 31/03/2022

KHÓA 1.4 CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG TỰ NGUYỆN

KHÓA 1.3 ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

KHÓA 1.3 ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

By on 31/03/2022

KHÓA 1.3 ĐỔI MỚI SẢN PHẨM