Tin tức dự án

Gặp và trao đổi với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Gặp và trao đổi với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

By on 10/02/2022

Sau một thời gian trao đổi bàn bạc và làm việc cùng với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO), Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản  sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) đã cùng trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng […]

Họp nội bộ đánh giá giữa kỳ dự án

Họp nội bộ đánh giá giữa kỳ dự án

By on 04/01/2022

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Dự án Eco Fair tổ chức Cuộc họp đánh giá giữa kỳ giai đoạn từ tháng 4/2020 – tháng 10/2021. Cuộc họp có sự tham gia của Ông Hoàng Thành – Quản lý chương trình Ban Hợp tác – Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; […]

Cơ hội phát triển ngành nông sản bền vững, công bằng

Cơ hội phát triển ngành nông sản bền vững, công bằng

By on 24/12/2021

Dự án Eco-Fair mang đến cơ hội để Việt Nam tiến tới một ngành nông sản bền vững hơn thông qua việc thu hút các bên liên quan trong chuỗi giá trị, bao gồm khu vực tư nhân, các nhóm người tiêu dùng và các nhà hoạch định chính sách. Đây là khẳng định của […]

Liên minh Châu  Âu, VIRI và các đối tác xúc tiến sản phẩm nông sản sinh thái-công bằng tại Việt Nam

Liên minh Châu Âu, VIRI và các đối tác xúc tiến sản phẩm nông sản sinh thái-công bằng tại Việt Nam

By on 22/12/2021

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản  sinh thái- công bằng tại Việt Nam” (Dự án Eco Fair) do Liên minh châu Âu đồng tài trợ 1,5 triệu EUR thông qua Chương trình SWITCH-Asia của […]

Hội thảo trực tuyến Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm nông sản sinh thái – công bằng

Hội thảo trực tuyến Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm nông sản sinh thái – công bằng

By on 16/12/2021

Trong khuôn khổ hoạt động, Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Dự án Eco Fair) phối hợp với các đơn vị tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến: “XÚC TIẾN CUNG VÀ CẦU CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG […]