Liên minh Châu Âu, VIRI và các đối tác xúc tiến sản phẩm nông sản sinh thái-công bằng tại Việt Nam

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản  sinh thái- công bằng tại Việt Nam” (Dự án Eco Fair) do Liên minh châu Âu đồng tài trợ 1,5 triệu EUR thông qua Chương trình SWITCH-Asia của liên minh Châu Âu, VIRI và các đối tác đã tổ chức Đối thoại Chính sách trực tuyến về “XÚC TIẾN CUNG VÀ CẦU CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN SINH THÁI – CÔNG BẰNG”. 

Buổi đối thoại đã thu hút hơn 160 đại biểu tham gia bao gồm: Ông Koen Duchateau, Tham tán thứ nhất, Trưởng ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương; Đại diện Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và công nghệ; Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC); Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức thương mại công bằng thế giới (WFTO), Tổ chức Global GAP; Hội KHKT Tiêu chuẩn và Chất lượng Việt Nam, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Hội Điều tỉnh Bình Dương. Về phía các đơn vị chủ trì và đồng thực hiện dự án, có Bà Nguyễn Bảo Thoa, Giám đốc dự án Eco-Fair, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI); Ông Nguyễn Hồng Long, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững (CCS); Ông Juha Ruskola, Điều phối Dự án, Công ty TNHH Funzilife Oy (FUNZI); Bà Nguyễn Lê Hằng, Phó Giám đốc ông ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC). Đối thoại Chính sách còn có sự tham gia của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, chuyên gia và cán bộ trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí.

Tại buổi Đối thoại chính sách, Ông Koen Duchateau – Trưởng ban Hợp tác – Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phát biểu: “Trong nhiều thập kỷ, Liên minh Châu Âu đã đi đầu trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP). Thỏa thuận Xanh châu Âu, được EU thông qua vào tháng 12 năm 2019, là chương trình nghị sự tăng trưởng của châu Âu trong những thập kỷ tới, nhằm thúc đẩy sự lưu thông trong các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng, đảm bảo chế biến thực phẩm xanh hơn và bền vững hơn, thiết lập các tiêu chuẩn đầy tham vọng cho sản phẩm, giảm lượng lương thực tổn thất, lãng phí và trao quyền cho người tiêu dùng trong các lựa chọn hàng ngày về sản phẩm và dịch vụ. Dự án Eco-Fair mang đến một cơ hội tuyệt vời để Việt Nam tiến tới một ngành nông sản bền vững hơn thông qua việc thu hút các bên liên quan trong chuỗi giá trị, bao gồm khu vực tư nhân, các nhóm người tiêu dùng và các nhà hoạch định chính sách để đạt được mục tiêu chuyển đổi sang sản xuất và tiêu dùng bền vững hơn” .

Buổi Đối thoại chính sách chia sẻ những kết quả và tác động ban đầu của dự án Eco-Fair nhằm thúc đẩy thực hành Sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông sản sinh thái-công bằng, góp phần phát triển nền kinh tế tuần hoàn, sinh kế bền vững ở Việt Nam. Dự án Eco-Fair hướng mục tiêu tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), các nhóm người tiêu dùng trong lĩnh vực chế biến nông sản thực phẩm, cũng như các đơn vị  kinh doanh trung gian và các cơ quan chức năng có liên quan của chính phủ.

  • Đào tạo online cho gần 1000 doanh nghiệp và hợp tác xã, trên 1 triệu  người tiêu dùng, xây dựng mạng lưới những người tiên phong về tiêu dùng bền vững trong nhóm Cộng đồng Xanh  Eco-Fair
  • (https://www.facebook.com/groups/ecofairgroup)
  • Đánh giá nhanh và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai hoạt động sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và sản xuất sạch hơn.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sản phẩm bền vững, thực hiện trên 200 cuộc khảo sát, đánh giá nhanh 174 doanh nghiệp để lựa chọn được 33 doanh nghiệp đánh giá chuyên sâu về đổi mới sản phẩm và đổi mới công nghệ; đưa ra định hướng và giải pháp đổi mới sản phẩm và công nghệ doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ cho 23 doanh nghiệp và hợp tác xã tự đánh giá và đăng ký chứng nhận sinh thái – công bằng (EU Organic, USDA, Global G.A.P, FLO, WFTO, TCVN organic, VietGAP, OCOP …), hỗ trợ thiết kế bao bì, xúc tiến truyền thông cho sản phẩm sinh thái công bằng thông qua hệ thống cửa hàng Bác Tôm và Siêu thị Cộng đồng. Phối hợp với các Hiệp hội xây dựng Bộ quy tắc ứng xử và đề xuất chính sách cho ngành (Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hội Chăn nuôi Việt Nam).

Một số tin, bài về buổi Đối thoại chính sách đăng tải trên các báo 

https://congthuong.vn/don-bay-cho-san-pham-dat-chung-nhan-sinh-thai-cong-bang-169643.html

https://congthuong.vn/ket-noi-cung-cau-cho-cac-san-pham-nong-san-dat-chung-nhan-sinh-thai-cong-bang-169601.html

https://vccinews.com/news/46230/the-european-union-viri-and-its-partners-promote-eco-fair-agri-food-products-in-vietnam.html

https://vccinews.vn/news/40422/ket-noi-cung-cau-cho-cac-san-pham-nong-san-dat-chung-nhan-sinh-thai-cong-bang.html

https://vccinews.vn/news/40432/co-hoi-phat-trien-nganh-nong-san-ben-vung-cong-bang.html

http://bizhub.vn/news/eco-fair-project-achieves-most-of-the-initial-goals_330110.html

Bài viết liên quan