Gặp và trao đổi với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Sau một thời gian trao đổi bàn bạc và làm việc cùng với Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO), Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản  sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) đã cùng trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng – chủ tịch Hội, ông Vũ Văn Trung – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký và các cán bộ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Hai bên  đã cùng thống nhất các công việc phối hợp trong thời gian tới giữa dự án và Hội, cụ thể là: nâng cao nhận thức của cộng đồng người tiêu dùng về tiêu dùng bền vững, chia sẻ các thông tin về sản phẩm sinh thái công bằng tới cộng đồng người tiêu dùng, xây dựng bộ quy tắc ứng xử về tiêu dùng bền vững, tiêu dùng xanh, đồng thời phối hợp xúc tiến và đề xuất các chính sách với cơ quan nhà nước. 

Hiện nay, mặc dù người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới tiêu dùng thông minh, bền vững cũng như những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường ngay từ khâu sản xuất đến tiêu thụ và sử dụng sản phẩm. Tiêu dùng ngày nay không chỉ đòi hỏi sự thông minh về chất lượng, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về tính xã hội và tính nhân văn của từng sản phẩm. Tuy nhiên, sự quan tâm này chủ yếu tập trung ở một số nhóm khách hàng nhất định, vẫn còn khá nhiều người tiêu dùng chưa coi trọng việc tiêu dùng bền vững. Công tác tuyên truyền, phổ biến cho tiêu dùng bền vững cần phải được tiến hành liên tục và lâu dài.  Do vậy, mục tiêu của Dự án và Hiệp hội trong thời gian tới về nâng cao nhận thức tiêu dùng bền vững sẽ luôn được chú trọng.

Bài viết liên quan