Cơ hội mới – tham gia Climate Smart Network

Trong khuôn khổ hợp tác và thực hiện dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm nông sản chế biến sinh thái công bằng tại Việt Nam” (Eco Fair) do chương trình Switch Asia – Liên minh châu Âu tài trợ, tiêu chuẩn bền vững PGS và VietGAP đã được đưa lên sàn Standardmaps Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, sánh vai cùng các tiêu chuẩn bền vững khác trên thế giới và trong khu vực.

Hiện tại, mặc dù dự án Eco Fair đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2023, tuy nhiên, Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) vẫn tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức cấp chứng nhận để đưa các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn bền vững lên sàn Climate Smart Network: https://climatesmart.intracen.org/

Sàn Climate Smart Network là sáng kiến toàn cầu để trao quyền cho các doanh nghiệp bền vững. Nền tảng này cung cấp phương tiện cho phép các doanh nghiệp thể hiện cam kết của họ đối với quá trình chuyển đổi và bảo vệ môi trường, các biện pháp doanh nghiệp đã thực hiện hoặc việc tuân thủ các tiêu chuẩn của bên thứ ba. VIRI hân hạnh là đối tác chính thức của Climate Smart Network.

Việc đưa các doanh nghiệp Việt Nam lên sàn nhằm giới thiệu quảng bá các doanh nghiệp, hợp tác xã đạt chứng nhận bền vững, tạo cơ hội kết nối giao thương với khách hàng quốc tế và xây dựng thương hiệu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bài viết liên quan