Chuyến công tác của đoàn cán bộ Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC)

Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 07 năm 2023, đoàn công tác của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) đã đến thăm và làm việc với các Bộ, ngành, các hiệp hội chuyên ngành, các đối tác quốc tế tại Hà Nội.

Tham dự đoàn công tác có ông Mathieu Lamolle – Cố vấn cao cấp chương trình Chuỗi giá trị xanh và bao trùm, Phòng Thương mại bền vững và toàn diện, ITC; ông Bruce Dang – Quản lý dự án Green To Compete Hub, ITC; bà Nguyễn Bảo Thoa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam, Điều phối quốc gia dự án SheTrades Initiative, Trưởng nhóm G2C Hub Việt Nam, ITC.

Trong khuôn khổ hợp tác và thực hiện dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái công bằng tại Việt Nam” (Eco Fair) do Liên minh châu Âu tài trợ giai đoạn 2020-2023, hoạt động đưa các tiêu chuẩn VietGAP, PGS lên sàn giao dịch bền vững của ITC đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam và đặc biệt hỗ trợ chuyên môn từ phía ITC.

Trong thời gian tới, ITC sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn bền vững của Việt Nam lên sàn ITC nhằm tăng cường hình ảnh và cơ hội giao thương cho doanh nghiệp đạt chứng nhận cũng như tăng cường hình ảnh cho các tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam.

 

Bài viết liên quan