Hội thảo trực tuyến Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm nông sản sinh thái – công bằng

Trong khuôn khổ hoạt động, Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Dự án Eco Fair) phối hợp với các đơn vị tổ chức buổi Hội thảo trực tuyến: “XÚC TIẾN CUNG VÀ CẦU CHO CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN SINH THÁI – CÔNG BẰNG”

Thông tin hội thảo như sau:

Thời gian: 14h00 – 16h30, Thứ Ba, ngày 21 tháng 12 năm 2021

Hình thức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.

Link đăng ký tham gia:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclf-qsrD4tH9EiOKDEpKVT7oXL1jrXE6x3

Thành phần tham dự: Các cơ quan, các nhà chính sách, doanh nghiệp, Hiệp hội, Hội, các tổ chức, các đơn vị cấp chứng nhận, người tiêu dùng…

Dự án do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) chủ trì thực hiện dự án, đồng thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sáng tạo và phát triển bền vững (CCS), Công ty cung cấp dịch vụ học tập và đào tạo trên thiết bị di động từ Phần Lan (Funzi), và Công ty TNHH Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC).

Bài viết liên quan