FAO – Loạt hội thảo trực tuyến tháng Năm về chủ đề “Quyền sử dụng nước” vào thứ Hai hàng tuần

Loạt hội thảo trực tuyến vào thứ Hai hàng tuần về chủ đề “Quyền sử dụng nước” là một diễn đàn nhằm giúp xây dựng khái niệm căn bản về quyền sử dụng nước, đồng thời thực hiện các nỗ lực của FAO trong việc mở mang nền tảng tri thức về các ứng dụng của khái niệm này trong việc đạt được mục tiêu tiếp cận nước bình đẳng và an ninh nguồn nước, kể cả trong điều kiện khan hiếm nước. Loạt hội thảo này cũng nhằm tăng cường hiểu biết của các bên về khái niệm quyền sử dụng nước và tiến hành bối cảnh hóa các nhân tố liên quan thông qua các nghiên cứu trường hợp, rà soát các sáng kiến đang được triển khai cũng như các phương pháp luận đã áp dụng.

Đối tượng hướng đến của loạt hội thảo này là các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước cũng như các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

Quyền sử dụng nguồn nước được định nghĩa là “những mối quan hệ giữa người với người, với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm, được quy định theo pháp luật định hay xác định theo tập quán, đối với tài nguyên nước”. Khái niệm này có mối liên hệ mật thiết với nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) khác nhau, do đó nó bổ trợ cho việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030, đặc biệt tập trung vào tính bao trùm đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất thông qua tăng cường tiếp cận nước công bằng, củng cố an ninh nguồn nước và cải thiện khả năng thích ứng với khí hậu.

FAO đã dành nhiều nỗ lực để xây dựng khái niệm nói trên thông qua việc ban hành bộ Hướng dẫn tự nguyện về Quản trị quyền sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, làm rõ những thành tố cốt lõi trong khái niệm này, cũng như tìm hiểu những tác dụng thực tế của nó.

Loạt hội thảo trực tuyến sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

“Quyền sử dụng nước là gì và làm thế nào để có thể đánh giá được quyền này?” tổ chức vào ngày 10/5/2021 lúc 13:00 giờ Trung Âu (18h00 giờ Việt Nam), Đăng ký tại đây

“Giới thiệu về quản trị nước và đánh giá quản trị nước”, tổ chức vào ngày 17/5/2021 lúc 13:00 giờ Trung Âu (18:00 giờ Việt Nam), Đăng ký tại đây

“Nước thuộc về ai? Phân tích so sánh về luật pháp và quy định của các nước trong ghi nhận quyền sử dụng nước của người bản địa, người gốc Phi và cộng đồng địa phương”, tổ chức vào ngày 24/5/2021 lúc 13:00 giờ Trung Âu (18:00 giờ Việt Nam), Đăng ký tại đây

“Phân tích về quyền sử dụng nước ở Palestine và Li-băng, tập trung vào chủ đề đa dạng sinh học”, tổ chức vào ngày 31/5/2021 lúc 13:00 giờ Trung Âu (18:00 giờ Việt Nam), Đăng ký tại đây

Bài viết được trích từ trang website của FAO tại Việt Nam

Link bài viết gốc: http://www.fao.org/vietnam/news/detail/vn/c/1397873/

Bài viết liên quan