Dự án Eco-Fair phối hợp với hệ thống cửa hàng Bác Tôm đưa đến cho khách hàng sản phẩm đạt chứng nhận bền vững

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với ông Trần Mạnh Chiến- người sáng lập hệ thống cửa hàng Bác Tôm.  Sau gần 20 năm với kinh nghiệm chuyên gia tư vấn cùng niềm đam mê với nền nông nghiệp thuận tự nhiên, đồng thời nhận thấy rõ những bất cập trong ngành hàng thực phẩm tại Việt Nam, vào năm 2010, ông Trần Mạnh Chiến quyết định bước ra xây dựng cửa hàng đầu tiên tại địa chỉ số 6, Nguyễn Công Trứ, Thành phố Hà Nội, đặt viên gạch đầu tiên cho chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Bác Tôm. Hệ thống Bác Tôm hướng tới tầm nhìn “Trở thành đơn vị nông nghiệp thuận tự nhiên uy tín cho cả nông dân và người tiêu dùng” và mục tiêu “Cung cấp sản phẩm chất lượng cao nhất, lành mạnh cho sức khỏe; Thúc đẩy hệ thống trang trại nông nghiệp thuận tự nhiên; Thúc đẩy lối sống lành mạnh”

Hơn 1 thập kỷ qua, thương hiệu Bác Tôm không ngừng được mở rộng cả về quy mô và sự đa dạng sản phẩm. Mục tiêu và phương thức hoạt động của Bác Tôm cũng nhất quán với triết lý sinh thái– công bằng của Dự án Eco-Fair, do vậy hai đơn vị đã cùng trao đổi và bàn bạc các công việc hợp tác nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy và quảng bá sâu rộng hơn nữa cho phong cách sống tiêu dùng bền vững và tạo điều kiện thúc đẩy các phương thức sản xuất bền vững cùng song hành.

Bài viết liên quan