Chia sẻ tri thức về tài chính xanh của Dự án Eco-Fair

Nhằm mục tiêu chia sẻ tri thức, lan toả các kết quả của dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm sinh thái công bằng ở Việt Nam” (dự án Eco-Fair) do Liên minh Châu Âu – chương trình Switch Asia do EU-Switch Asia tài trợ, dự án Eco-Fair đã phối hợp cùng Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương (Vietrade) xây dựng cuốn sổ tay Tài chính xanh.

Theo các tác giả, cuốn sổ tay Tài chính xanh nhằm cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các nguồn tài chính xanh ở Việt Nam, các nguồn tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nguồn tài chính cho doanh nghiệp nữ. Ngoài ra, sổ tay chia sẻ một số thông tin cơ bản về khuôn khổ pháp lý, các chính sách hỗ trợ cũng như hiện trạng của tín dụng xanh tại thị trường Việt Nam. Sổ tay cũng bao gồm các bước lập hồ sơ vốn vay, từ ý tưởng đến kế hoạch sử dụng và hoàn trả vốn vay ở mức độ cơ sở để doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi gặp gỡ và đàm phán với ngân hàng và các tổ chức tài chính. 

Các thông tin trong cuốn sổ tay này được thu thập từ Báo cáo nghiên cứu về Tài chính xanh do tư vấn của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cũng như thông tin từ dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm sinh thái công bằng ở Việt Nam” do Liên minh Châu Âu – chương trình Switch Asia được cập nhật đến tháng 12/2021. 

Nội dung Sổ tay Tài chính xanh xem tại đây SỔ TAY TÀI CHÍNH XANH.pdf (vietrade.gov.vn)

Bài viết liên quan