Tài liệu dự án

KHÓA 1.2 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN (RECP) TẠI DOANH NGHIỆP

KHÓA 1.2 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN (RECP) TẠI DOANH NGHIỆP

By on 31/03/2022

KHÓA 1.2 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN (RECP) TẠI DOANH NGHIỆP

KHÓA 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG

KHÓA 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG

By on 31/03/2022

KHÓA 1.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT BỀN VỮNG, ĐỔI MỚI SẢN PHẨM VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BỀN VỮNG

Sách: THỊ TRƯỜNG HOA QUẢ BẮC  ÂU

Sách: THỊ TRƯỜNG HOA QUẢ BẮC ÂU

By on 10/08/2021

THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TƯƠI BẮC ÂU

Tờ rơi giới thiệu dự án Eco Fair

Tờ rơi giới thiệu dự án Eco Fair

By on 10/12/2020

Eco Fair Leaflet 12.2020 final

Tờ giới thiệu Southeast Asia Grants

Tờ giới thiệu Southeast Asia Grants

By on 30/09/2020

Southeast Asia Grants Brochure