Dự án Eco-Fair hân hạnh đón tiếp Cao ủy Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski

Sáng ngày 12 tháng 07 năm 2022, Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) hân hạnh đón tiếp Cao ủy Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski ghé thăm các doanh nghiệp trong khuôn khổ hỗ trợ của Dự án.

Dự án Eco-Fair được triển khai với sự tài trợ của Liên minh châu Âu thông qua chương trình EU SWITCH-Asia, với mục tiêu thúc đẩy sản xuất bền vững và thị trường cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng ở Việt Nam.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng với cách thiết kế dự án phù hợp và linh hoạt, dự án đã triển khai các hoạt động và hoàn thành hầu hết mục tiêu ban đầu trong 18 tháng: Đào tạo trực tuyến cho hơn 1000 doanh nghiệp và hợp tác xã, nửa triệu người tiêu dùng đạt  được chứng nhận từ các khóa học nâng cao nhận thức; Thực hiện 200 đánh giá nhanh về Sử dụng năng lượng hiệu quả và Sản xuất sạch hơn, đổi mới sản phẩm và đổi mới công nghệ; Thiết lập mạng lưới 20 nhà bán lẻ / cửa hàng hội chợ sinh thái tại Việt Nam để quảng bá cho các sản phẩm sinh thái – công bằng tại địa phương; 5 quy tắc ứng xử về công bằng sinh thái và kinh tế tuần hoàn do các hiệp hội ngành xây dựng; 05 khuyến nghị chính sách; 4 khoá đào tạo cơ quan cấp địa phương để xây dựng năng lực cho hệ thống các bộ quản lý ngành; và 01 cuộc đối thoại chính sách quốc gia.

 Hiện nay dự án đang hỗ trợ cho 23 doanh nghiệp, hợp tác xã tự đánh giá và đăng ký chứng nhận sinh thái – công bằng (EU Organic, USDA, Global GAP, FLO, WFTO, TCVN organic, VietGAP, OCOP, vv.), hỗ trợ thiết kế bao bì nhãn mác, quảng bá truyền thông cho các sản phẩm sinh thái – công bằng để sẵn sàng xuất khẩu sang EU và các thị trường quốc tế khác. Phối hợp với các hiệp hội trong nước xây dựng Quy tắc ứng xử và đề xuất chính sách cho các ngành (Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam). Mặc dù mục tiêu của dự án là các sản phẩm nông sản chế biến for direct intervention, dự án đã mở rộng để hỗ trợ kết nối thị trường cho phạm vi rộng hơn thông qua Sàn thương mại bền vững của Trung tâm Thương mại Quốc tế.

 Vào buổi chiều cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với VTV, Cao Ủy Wojciechowski đề cập về những triển vọng to lớn Hiệp định Thương mại Tự do EU-VN (EVFTA) và xu thế nông nghiệp bền vững sẽ đem lại cho thị trường thực phẩm nông sản của cả hai bên.

Link: https://www.facebook.com/EUandVietnam/posts/469644775191547

(The picture credits to the EU Delegation to Vietnam)

Bài viết liên quan