Chặng đường đến với nông nghiệp hữu cơ của Sepon

Giám đốc Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group) về tư vấn và hỗ trợ Công ty tự đánh giá mức độ tuân thủ, xác định điểm cần cải thiện và xây dựng kế hoạch cải thiện, đồng thời đăng ký chứng nhận các nhãn sinh thái- công bằng.

Trải qua hơn 48 năm kinh nghiệm, phát triển và hội nhập, Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đã có những bước trưởng thành vượt bậc. Từ hoạt động thương mại đơn thuần nay đã vươn lên mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, chủ động tham gia tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Với phương châm kinh doanh: Phát triển gắn liền với những lợi thế ngay chính tại quê hương, mục tiêu phát triển hướng vào nông nghiệp – nông dân – nông thôn chính là đầu tư cho tương lai của Công ty. Qua đó có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động khác. Tham gia phục hồi và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng tại các địa phương, đưa thương hiệu nông đặc sản trong tỉnh ra thị trường trong nước và thế giới. Phát triển sản xuất phân vi sinh chất lượng cao, giá rẻ (đặc biệt cho cây sắn) hướng đến mục tiêu tái đầu tư cho đất sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Mở rộng sản xuất kinh doanh sang nước bạn Lào, Thái Lan và Trung Quốc; khai thác có hiệu quả lợi thế, tiềm năng của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây.

 Xác định được tầm quan trọng và lợi ích của việc đạt được chứng nhận quốc tế và sản xuất theo hướng bền vững mang lại cho công ty, người tiêu dùng và môi trường, trong khuôn khổ Dự án, VIRI đã cùng làm việc và hỗ trợ công ty tự đánh giá mức độ đạt chứng nhận bền vững sinh thái, tư vấn và hỗ trợ công ty chuẩn bị và thực hiện quy trình đăng ký chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn châu Âu – EU và chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ – USDA. Bên cạnh đó, Dự án cũng thiết kế một số mẫu bao bì dành cho sản phẩm gạo của công ty theo hướng bền vững.

Trong giai đoạn tiếp theo, Dự án Eco Fair sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sepon trên hành trình kinh doanh có trách nhiệm, sản xuất và tiêu thụ bền vững, xúc tiến thị trường cho sản phẩm gạo hữu cơ. Dự án cũng đã kết nối Sepon với công ty Control Union để hoàn thiện các bước cấp đăng ký chứng nhận hữu cơ EU và USDA trong thời gian tới./.

Bài viết liên quan