Thăm và làm việc với Hiệp hội Điều Việt Nam

By on 20/09/2020

Ngày 17/9/2020, Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái – công bằng tại Việt Nam” (Dự án Eco Fair) đã tới thăm và làm việc với Hiệp hội Điều Việt Nam tại trụ sở của Hiệp hội tại Số 135 Pasteur, phường 6, quận 3, […]