Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI)

viri.org.vn

Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề Nông thôn Việt Nam (VIRI) là tổ chức hàng đầu tại Việt Nam làm việc vì sự phát triển bền vững của các ngành nghề nông thôn và cải thiện cuộc sống của những người yếu thế một cách bền vững.

Với 20 năm hoạt động, VIRI đã hỗ trợ hơn 200 doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã và tạo ra những sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe, liên quan đến văn hóa truyền thống và thân thiện với môi trường.

Từ năm 2019, VIRI là đối tác liên kết của Tổ chức Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) trong các hoạt động hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như các chứng chỉ bền vững tự nguyện và liên kết với thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, VIRI cũng là cộng sự chính thức của Tổ chức Thương mại công bằng thế giới (WFTO) tại Việt Nam, hoạt động với tôn chỉ quảng bá, thúc đấy các triết lý thương mại công bằng ở Việt Nam.

Sứ mệnh của chúng tôi là đưa những thành quả từ nghiên cứu vào việc đầu tư phát triển nhằm tăng cường tính bền vững, năng suất và hiệu quả của ngành nghề nông thôn giúp nâng cao đời sống của người nông dân, tạo cơ hội cho phụ nữ và bảo vệ môi trường.

Năm 2020-2023, dự án Eco Fair là một bước tiến mới của chúng tôi trên con đường sứ mệnh của mình.

Bài viết liên quan