Sectoral associations

By on 26/02/2022

https://nguoitieudung.org.vn/ Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) là tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Hội được thành lập theo Quyết định số 2453/QĐ-BNV ngày 31 tháng […]

Animal Husbandry Association of Vietnam

Animal Husbandry Association of Vietnam

By on 28/12/2021

http://hoichannuoi.vn/ Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV) được thành lập theo Quyết định số 127 ngày 19 tháng 4 năm 1991 của Chính phủ, là tổ chức xã hội nghề nghiệp lớn nhất và được thành lập sớm nhất của ngành chăn nuôi và thú y, hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Đến năm 2017 […]

Vietnam Organic Agriculture Association

Vietnam Organic Agriculture Association

By on 28/09/2021

Vision The Association of Organic Agriculture was established in 2011 according to Decision 1820 / QD – BNV of the Ministry of the Interior as a common home for the organic community of Vietnam, which has members who are individuals, units, scientists , enterprises, cooperatives … The Association plays a pivotal role in the organic […]

Vietnam Fruit and Vegetables Association

Vietnam Fruit and Vegetables Association

By on 28/11/2020

Vietnam Fruit and Vegetables Association  (VINAFRUIT) was established in March 2001 in Vietnam, is a socio-professional organization, bringing together businesses, organizations and public Vietnamese people operating in the field of fruit and vegetable production, processing and trading in accordance with Vietnamese law, voluntarily established, for the purpose of gathering and uniting members, and protecting their legitimate […]

Vietnam Cashew Association

Vietnam Cashew Association

By on 28/11/2020

https://www.vinacas.com.vn/gioi-thieu.htm Vietnam Cashew Association (VINACAS) was established in 1990 under Decision No. 346 NN -TCCB/QD dated November 29, 1990 of the Ministry of Agriculture and Food Industry (now the Ministry of Agriculture and Rural Development). VINACAS is a socio-professional organization of organizations of all economic sectors and individuals with the following tasks: planting, processing, consuming and […]